UEFA Liga prvaka: Vlado Svilokos kontrol suđenja

Vlado Svilokos tehnički tajnik NSSMŽ  na dužnosti kontrolora suđenja  UEFA Liga Prvaka Barcelona -Royal Antwerpen

Nogometni savez Sisačko moslavačke županije

Antuna Cuvaja 16/II kat
44000 Sisak
OIB:34708114620
IBAN: HR3124070001188004570  

Tel: 044/540 451
Fax: 044/540 452
E-Mail: nssmz94@gmail.com

NSSMŽ © 2022 – Sva prava zadržana