Prijave za edukaciju dosadašnjih voditelja/ica C kategorije

Novi Zakon o sportu koji je stupio na snagu 01.01.2023. regulira osobe koje smiju obavljati poslove u nogometu i voditi momčadi u natjecanju. To su prema članku 18. i 19. Zakona o sportu isključivo treneri. Osobe koje su završile C tečaj na Nogometnoj akademiji HNS imaju status voditelja u sportu.

Nogometna akademija HNS pokrenula je izradu novih programa satnicom i SIU-a (skupovi ishoda učenja) prilagođenim novom Zakonu o sportu te dobila pozitivno rješenje ministarstva.

Putem novih programa osposobljenim voditeljima/icama C kategorije (prema novom Zakonu o sportu su to „instruktori/ice za rad u nogometu“ ) a koji posjeduju uvjerenje o osposobljavanju za rad u nogometu i do nedavno su radili u praksi trenerski posao te vodili ekipe u natjecanju, daje se mogućnost upisati novi program i steći zvanje trener/ica nogometa UEFA C kategorije, što je prema Zakonu o sportu trener prve razine. Na taj bi način mogli obavljati poslove trenera u nogometu. 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije „Trener/ica nogometa 1. razine UEFA C kategorije“ verificiran je od strane ASOO te rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja i NA HNS je dobila mogućnost za provođenje te edukacije. 

Voditelji/ice C za rad u nogometu prošli su veliki dio edukacije koji je jednim dijelom istovjetan s novim programom te su također aktivno sudjelovali u praksi na raznim poslovima voditelja/ce ali i trenera/ice u nogometu pri klubovima. Upravno vijeće NA HNS će usporediti SIU (skupove ishoda učenja) starog i novog programa i donijeti odluku o načinu provedbe edukacije i priznavanju jednog dijela programa sa stare edukacije. 

Razliku bi u tom slučaju kandidati trebali odslušati te položiti razliku. Završetkom tog programa kandidati bi stekli zvanje „Trener nogometa 1. razine UEFA C“ te dobili adekvatno uvjerenje o osposobljenosti . Stekli bi i pravo na UEFA-inu iskaznicu UEFA C trenera, odnosno UEFA-inu diplomu UEFA C trenera koja je međusobno priznata unutar članica UEFA-e.

Prema novom Zakonu, ovako osposobljeni treneri mogli bi trenirati i voditi momčadi u natjecanju čiji su igrači/ice stariji od 16 godina, dok bi rad s mlađima do 16 g. bio moguć isključivo uz mentora – trenera (minimalno 3. razina , međusobne obaveze regulirane posebnim ugovorom).

Pozivamo sve potencijalno zainteresirane kandidate (sadašnje voditelje/ice C kategorije ) da se prijave za ovu edukaciju najkasnije do 02.02.2024. 

Dokumentaciju, uz sve ostale potrebne podatke (prema priloženoj tablici) prikupljaju ŽNS-i, a NA HNS će prema mogućnostima i rasporedu pokrenuti edukaciju i sve daljnje aktivnosti za realizaciju gdje će polaznici potpisati upisnu dokumentaciju.

                                                                                                                             Nogometna akademija HNS

Nogometni savez Sisačko moslavačke županije

Antuna Cuvaja 16/II kat
44000 Sisak
OIB:34708114620
IBAN: HR3124070001188004570  

Tel: 044/540 451
Fax: 044/540 452
E-Mail: nssmz94@gmail.com

NSSMŽ © 2022 – Sva prava zadržana