Statut Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije

Skupština Nogometnog saveza sisačko moslavačke županije je temeljem članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22 ), članka 35. Zakona o sportu (“Narodne novine“ broj 141/22) i članka 33. Statuta Nogometnog saveza Sisačko -moslavačke županije, na sjednici održanoj 01.06.2023. godine donijela je:

Skupština Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije na osnovu članka 33. st.1 točka b statuta NSSMŽ-e, donijela je na sjednici održanoj 15.04. 2021. godine sljedeći:

Nogometni savez Sisačko moslavačke županije

Antuna Cuvaja 16/II kat
44000 Sisak
OIB:34708114620
IBAN: HR3124070001188004570  

Tel: 044/540 451
Fax: 044/540 452
E-Mail: nssmz94@gmail.com

NSSMŽ © 2022 – Sva prava zadržana