Nogometni savez Sisačko moslavačke županije

Antuna Cuvaja 16/II kat
44000 Sisak

Tel: 044/540 451
Fax: 044/540 452
E-Mail: nssmz94@gmail.com

  Nogometni savez Sisačko moslavačke županije

  Antuna Cuvaja 16/II kat
  44000 Sisak
  OIB:34708114620
  IBAN: HR3124070001188004570  

  Tel: 044/540 451
  Fax: 044/540 452
  E-Mail: nssmz94@gmail.com

  NSSMŽ © 2022 – Sva prava zadržana