Novi nogometni suci

10 novih kandidata i kandidatkinja na tečaju za nove nogometne suce pripravnike u NSSMŽ-e.
Sudački instruktori educiraju nove kandidate upoznavajući buduće suce sa Pravilima nogometne igre.
Nakon toga kandidati će pristupiti usmenom, pismenom ispitu Pravila nogometne igre te konačno praktičnom dijelu ispita na terenu za igru.

Nogometni savez Sisačko moslavačke županije

Antuna Cuvaja 16/II kat
44000 Sisak
OIB:34708114620
IBAN: HR3124070001188004570  

Tel: 044/540 451
Fax: 044/540 452
E-Mail: nssmz94@gmail.com

NSSMŽ © 2022 – Sva prava zadržana