STATUT NOGOMETNOG SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 14. i članka 46. Zakona o sportu (NN br. 71/06,150/08, 124/10, 86/12 i 94/13), članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i članka 33. Statuta Nogometnog saveza sisačko-moslavačke županije Skupština NSSMŽ na sjednici održanoj 16.06.2015. godine donijela je:

STATUT NOGOMETNOG SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

Skupština Nogometnog saveza sisačko moslavačke županije na temeljem članka 33 Statuta donesenog dana 16.06.2015. godine na sjednici održanoj dana 19.04.2017. donijela je:

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE NSSMŽ