Nogometni savez sisačko moslavačke županije je sportska udruga koja obavlja sportsku djelatnost kroz skrb i promicanje nogometnog sporta na području Sisačko moslavačke županije, a osnovan je 1994. godine sa sjedištem u Sisku Antuna Cuvaja 16. Pored punog naziva upotrebljava se i skraćenica NSSMŽ. NSSMŽ upisan je u registar udruga pri Uredu državne uprave u sisačko moslavačkoj županiji, a udružen je u Hrvatski nogometni savez i Zajednicu sportskih udruga i saveza sisačko moslavačke županije. Članovi Saveza su nogometni klubovi sa područja Sisačko moslavačke županije. Članovi mogu biti i druge sportske udruge u skladu sa Statutom saveza ako o tome odluku donese Skupština saveza. Skupština saveza najviše je tijelo Saveza koje upravlja poslovima Saveza i čine je predstavnici klubova, KNT i KNS. Broj zastupnika u Skupštini je promjenjiv. Radi ostvarivanja programa rada, određenih ciljeva i zadaća te unapređenja nogometa na području NSSMŽ-e osnovana su dva Nogometna središta sa sjedištima u Kutini i Novskoj. Od osnutka Savez je imao dva Predsjednika i tri Glavna tajnika. Predsjednici ( 1994.g. do 2001. g. Marin Stančić, 2001. g. i dalje Davor Ivić ) Glavni tajnici ( 1994.g. do 2001. g. Ivica Brko, 2001. g. do 2003. g. Boris Curić i 2003. i dalje Damir Nogić


Klubovi

veliki nogomet 73

mali nogomet 2

veterana 10

 

Broj trenera

281

Registrirani igrači

velikog nogometa 7.043

malog nogometa 108

igrača mlađih od 18 godina 3.942

veterana 228

Suci i instruktori:

sudac pripravnik 10

sudac 74

regionalni sudac 38

savezni sudac 27

međunarodni sudac 1

savezni instruktor 19

savezni instruktor kontrolor 1


KLUBOVI ČLANOVI NOGOMETNOG SAVEZA SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

AŠK Staro Praćno
BSK Budaševo
Banovac Glina
Croatia Stara Subocka
Dinamo Odra
Dinamo (J) Jamarice
Dinamo (KT) Kutina
Dinamo (O) Osekovo
Ekonomik D. Vlahinićka
Frankopan Sisak
Garić Ilova
Gvozd Gvozd
HNŠK Moslavina Kutina
Hajduk Sela
Jasenovac Jasenovac
Jelengrad Gor. Jelenska
Lekenik Lekenik
Libertas Novska
Lokomotiva Kutina
Mahovo Mahovo
Matija Gubec Kutina
Metalac Sisak
Metalac Međurić
Mladost Petrinja
Mladost Košutarica
Mladost (GG) Gor. Gračenica
Mladost (R) Repušnica
Mladost G. Greda
Moslavina (DG) Donja Gračenica
Nafta Kozarice
Naftaplin Stružec
Naprijed Krapje
PPG Rujevac Rujevac
Petrovec Petrovec
Pešćenica Pešćenica
Posavina Preloščica
Radnik Majur
Sava Puska
Segesta Sisak
Slavonac Lipovljani
Sloga Jazavica
Sloga (H) Hrastovica
Sloga (P) Potok
Sokol Rajić
Sokol (L) Velika Ludina
Stari Grad Kraljeva Velika
Strijelac Banova Jaruga
Strug Bročice
Sunjski Sunja
Topusko Topusko
TŠK-1932 Topolovac
Una-Mladost  Hrvatska Dubica
Uštica Uštica
Vatrogasac Husain
Voloder Voloder
Zeleni Brijeg Sisak
Zmaj veterani Novo Praćno
Češko Selo Petrinja
ŠNK "Moslavac" Popovača
Šartovac Šartovac