Glasila su u word (doc.) formatu, zavisno o brzini veze i veličini datoteke skidanje na dial-up liniji može potrajati i do 15-20 min. Preporučujemo opciju "save" na vaš HD, potom otvaranje datoteka.
Glasila NSSMŽ 2007.
   
  GLASILO BR. 35 veličina: 990 KB
  GLASILO BR. 34 veličina: 980 KB
  GLASILO BR. 33 veličina: 1140 KB
  GLASILO BR. 32 veličina: 1360 KB
  GLASILO BR. 31 veličina: 1400 KB
  GLASILO BR. 30 veličina: 1430 KB
  GLASILO BR. 29 veličina: 2040 KB
  GLASILO BR. 28 veličina: 1470 KB
  GLASILO BR. 27 veličina: 1400 KB
  GLASILO BR. 26 veličina: 1484 KB
  GLASILO BR. 25 veličina: 1513 KB
  GLASILO BR. 24 veličina: 638 KB
  GLASILO BR. 23 veličina: 623 KB
  GLASILO BR. 22 veličina: 1280 KB
  GLASILO BR. 21 veličina:131 KB
  GLASILO BR. 20 veličina: 413 KB
  GLASILO BR. 19 veličina: 140 KB
  GLASILO BR. 18 veličina: 391 KB
  GLASILO BR. 17 veličina: 494 KB
  GLASILO BR. 16 veličina: 632 KB
  GLASILO BR. 15 veličina: 627 KB
  GLASILO BR. 14 veličina: 617 KB
  GLASILO BR. 13 veličina: 660 KB
  GLASILO BR. 12 veličina: 624 KB
  GLASILO BR. 11 veličina: 634 KB
  GLASILO BR. 10 veličina: 650 KB
  GLASILO BR. 9 veličina: 691 KB
  GLASILO BR. 8 veličina: 333 KB
  GLASILO BR. 7 veličina: 662 KB
  GLASILO BR. 6 veličina: 497 KB
  GLASILO BR. 5 veličina: 303 KB
  GLASILO BR. 4 veličina: 111 KB
  GLASILO BR. 3 veličina: 162 KB
  GLASILO BR. 2 veličina: 687 KB
  GLASILO BR. 1 veličina: 25 KB
PROPOZICIJE NATJECANJA I. ŽNL ZA SEZONU 2007/08. veličina: 174 KB